Platformas Multi Box pakalpojumu vispārējie noteikumi

Multibox.lv skolotāji iepriekš gatavojas nodarbībām ar skolēniem. Lielākajai daļai skolotāju ir saspringts darba grafiks. Mēs vēlamies Jūs informēt par galvenajiem nodarbību rezervācijas un atcelšanas noteikumiem. Tas mums ļaus uzlabot sadarbību un izpratni par nodarbību organizēšanu.PAKALPOJUMA PIRKUMA NOTEIKUMI.

Noteikumos lietotās definīcijas:

Lietotājs – persona, kura vēlas iegādāties vai ir iegādājusies Pakalpojumu.
Platforma – privātskolotāju nodarbību rezervēšanas interneta platforma www.multibox.lv;
Bezmaksas izmēģinājuma nodarbība- Lietotājs veicot reģistrāciju vietnē www.multibox.lv., saņem automātiski bezmaksas 30 minūšu izmēģinājuma nodarbību, kuru Lietotājs var izmantot pie jebkura skolotāja, rezervējot nodarbību izvēlētā skolotāja kalendārā.
Pakalpojums – Piegādātāja nodrošināts pakalpojums-nodarbību bloks (https://multibox.lv/apmaksa), kas tiek piedāvāts Platformā.
Pakalpojuma piedāvātājs, piegādātājs un pārdevējs ir Piegādātājs; Piegādātājs – SIA “TEACH ME ONLINE”, reģ. Nr. 40203300845, juridiskā adrese: A.Bieziņa 2-20, Rīga, LV-1029.Pakalpojuma piegāde un tā atgriešana.

1. Portālu uztur un administrē Piegādātājs, kā arī nodrošina un pārdod Lietotājiem Pakalpojumus, kā arī uzņemas atbildību par Pakalpojumu kvalitāti.

2. Lietotājs veic reģistrāciju vietnē www.multibox.lv un pēc Bezmaksas izmēģinājuma nodarbības veic apmaksu par Pakalpojumu vietnes sadaļā “apmaksa” (https://multibox.lv/apmaksa). Apmaksa par Pakalpojumu ir jāveic vienā no Platformā norādītajiem bezskaidras naudas norēķinu veidiem.

3. Lietotājs iegādājoties Pakalpojumu, var izlietot nodarbības nenoteiktā laika periodā.

4. Lietotājs nevar atgriezt Pakalpojumu.


Vispārīgie noteikumi un nosacījumi.
1. Pēc samaksas veikšanas Lietotājs vietnē www.multibox.lv sadaļā “mans profils” automātiski saņem nopirkto nodarbību skaitu savā balancā.

2. Lietotājs var rezervēt nodarbības pie jebkura skolotāja kalendārā ne vēlāk kā 24 stundas pirms nodarbības sākuma, bet atcelt nodarbības ne vēlāk kā 12 stundas pirms nodarbības sākuma.

3. Ja Lietotājs atceļ nodarbību vēlāk nekā 12 stundas līdz nodarbības sākuma, Lietotājam netiek atgriezta nodarbība Lietotāja profilā “mans profils” balancā.

4.Ja nodarbības laikā Lietotājam rodas tehniskas problēmas vai skolotājs ar Lietotāju nesazinās, ir nepieciešams nekavējoties sazināties rakstiski vai zvanot administratoram. Nodarbības, kuras nav notikušas skolotāja vainas dēļ, pilnā apjomā tiek pārplānotas Lietotāja citā ērtā laikā.


Pretenziju izskatīšanas kārtība un sūdzības
1. Ja Lietotājs ir veicis samaksu par Pakalpojumu, bet to nav saņēmis, Lietotājam ir jāsazinās ar Piegādātāju par attiecīgo situāciju.

2. Ja Lietotājam ir sūdzības pret Pakalpojumu, Lietotājam ar sūdzībām ir jāvēršas pie Piegādātāja. Lietotājam ir pienākums saņemt un saglabāt dokumentu, kas tiek izsniegts pēc produkta saņemšanas (piemēram, čeks), jo tikai šāds dokuments apliecina Pakalpojumu saņemšanu.

3. Visi strīdi tiek risināti pārrunu ceļā, tāpēc aicinām vispirms sazināties ar Piegādātāju. Piegādātājs izskatīs sūdzību un sniegs atbildi ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā.

4. Ja pārrunu ceļā strīdus neizdodas atrisināt, tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar šiem Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Piekritība tiek noteikta pēc mūsu juridiskās adreses prasības celšanas brīdī, ja vien normatīvie akti neparedz citādāk.

Šie noteikumi stājas spēkā 2020. gada 24. janvārī.

Vēlam Jums patīkamas nodarbības ar Multibox.lv